JACK 88 ผู้บอกถึงความรักความน่ารักของตัวสล็อต

jack88

JACK 88 ผุ้เล่าถึง ตัวสล็อต ด้วยความน่ารัก จนเป็นที่โด่งดัง บนโลกออนไลน์ สล็อตได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้เชื่องช้ามากที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลย อย่างที่เราได้เห็นตามคลิปวิดีโอ ตามสารคดี หรือแม้แต่ในแอนิเมชั่น เราก็จะเห็นว่าพวกมันเชื่องช้าเคี้ยวเอื้องขนาดไหน แต่ด้วยความเชื่องช้าบ้องแบ๊วนี่แหละที่ทำให้พวกมันกลายเป็นสัตว์ที่น่ารักและครองใจใครหลายๆ คน จนถึงขั้นที่ว่ามีการจัดตั้งวันสล็อตสากลให้กับมันเลยด้วย

jack88

วันสล็อตสากลถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม ปี 2010 โดยมูลนิธิ AIUNAU ในประเทศโอลอมเบีย จากนั้นก็งมีการประกาศให้ทุกวันที่ 20 ตุลาคมของทุกๆ ปี กลายเป็นวันสล็อตสากล

วันสล็อตสากลมีขึ้นก็เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญ วิถีชีวิตและการอยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกสล็อต โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกา

jack88

เจ้าตัวสล็อต วันๆ อยู่แต่บนต้นไม้